Information från Mälarenergi rörande coronavirus

Publicerad 16 mars, 2020

Uppdaterad information från Mälarenergi gällande förebyggande av Corona-virus spridning
Mälarenergi bedriver samhällskritisk verksamhet och måste kunna upprätthålla leveranser av nyttigheter till samhället över tid. Med anledning av risk för spridning av Corona-virus stänger vi därför följande anläggningar för besök:
– Kraftvärmeverket och dess intilliggande anläggningar
– Vattenverket på Hässlö och Kungsängsverket
– Mälarenergi Elnäts lokaler på Seglargatan och Mälarhuset i Västerås samt Mästaregatan i Köping
– Mälarenergi vattenkrafts anläggningar samt kontorsdelen på hetvattencentralen i Hallstahammar
Alla Entreprenörer och konsulter som är nödvändiga för att upprätthålla produktionen eller för att bibehålla den överenskomna servicegraden är tillåtna åtkomst till anläggningarna men måste följa och arbeta utifrån Mälarenergis och Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hanteringen av Corona-viruset.

Vid frågor – kontakta din beställare på Mälarenergi.