Information från Markiscity rörande coronavirus

Publicerad 16 mars, 2020

Minska risken för coronavirus

Bäste chaufför, besökare och partner

För att minska risken att sprida coronaviruset, kräver vi att innan du besöker Markiscity omedelbart beaktar våra regler om god handhygien.

Du får endast vistas i ”chaufförsrummet” på Konsul Johnsons väg samt våra lastning och lossningsområden. Det innebär att vistelse i vår övriga verksamhet inte är tillåtet.

CMR – chaufförer som ej sköter lossning och lastning skall endast förbereda för detta och sedan gå och sätta sig i bilen medan lastning/lossning sker.

Bedömer Markiscitys personal att risk finns kan du bli ombedd att vänta i bilen för att minimera riskspridning.

Om du har besökt drabbade områden, har varit i kontakt med någon som besökt dessa områden eller att du levererar gods som kommer från dessa områden, vänligen informera oss innan du anländer eller kommer till Markiscity.

Om du upplever att du är förkyld eller har varit i kontakt med person som är förkyld, ber vi dig vänligen att undvika att gå in i Markiscitys fastigheter och istället i möjligaste mån hantera dina ärenden via telefon eller mail. 

Vänligen ring vår växel 08-524 00 660

Om du som chaufför behöver använda WC vänligen använd den vid utlastningen på Konsul Johnsons väg. Markiscitys pausutrymmen är ej tillgängliga för externa parter.

Vi hälsar med ett leende istället för en handskakning.

Önskar er en fortsatt bra dagMarkiscity Service