Information om aktuell drivmedelssituation och kommande prisjusteringar

Publicerad 11 mars, 2022

Situationen med de skenande drivmedelspriserna fortsätter. Vi vet i vilket skruvstäd ni befinner er och arbetar intensivt med att skapa bättre förutsättningar. Det gör vi bland annat genom att justera priser mot kund. De kunder vi pratar med har stor förståelse för den situation vi står inför.   

Prisökningen beror dels på en svag valutakurs men är även en direkt konsekvens av sanktionerna mot Ryssland. Dessutom ökar priset på AdBlue med ca 150 procent till nästa vecka, eftersom produktionen av AdBlue är starkt beroende av rysk naturgas.  

Drivmedelstillägg 
Vi arbetar med att införa drivmedelstillägg, DMT, på så många avtal som möjligt. DMT är ett tillägg till avtalet som tillämpas på många fraktavtal idag. Historiskt har det framför allt använts inom fjärrtrafiken.  

I beräkningen av DMT så används normalt sett statistik över kostnader som tas fram månadsvis av Statistiska Centralbyrån. Åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller SÅ Index där statistik från SCB ligger till grund för en prisjustering baserat på faktiskt kostnadsförändring i förhållande till en bestämd basmånad. Läs mer om SÅ Index här: länk

I den nu rådande situationen där dieselpriset ökar i mycket hög takt behöver vi justera ett eventuellt DMT med högre frekvens än månadsvis. I förhandlingen med kunder utgår vi från ett DMT som justeras varje vecka. Hur utfallet blir kan variera inom olika segment. Det innebär att vissa avtal kan få DMT månadsvis, andra veckovis, och vissa kan stå helt utan DMT. Vi kommer att hantera det lite olika beroende på kund och uppdrag och håller er uppdaterade. 

Foria kommer att använda Circle K:s priser för att beräkna vårt DMT. De finns tillgängliga här: länk.  

Läs mer på vår hemsida: länk