Information/påminnelse om ID06

Publicerad 3 oktober, 2019

Viktig information gällande ID06 till underentreprenörer och
leverantörer som arbetar på Peabs arbetsplatser

Ett nytt säkrare ID06 kort lanseras under 2019 inom hela byggbranschen. Alla som arbetar på Peabs arbetsplats behöver byta kort, även den som
är underentreprenör, beställare, leverantör m m.

Peab kommer inte att acceptera personer utan det nya ID06-kortet på våra arbetsplatser efter den 21 januari 2020.

Beställ ditt nya ID06 kort i god tid. Det nya ID06 kortet måste beställas av det företag du är anställd (underentreprenör, beställare, leverantör m m). Hur du beställer ett nytt kort samt mer information hittar du på
ID06 webbplats.

Registrering av kravutbildningar
I samband med introduktionen av det nya ID06-kortet vill vi att samtliga personer registrerar sina behörigheter och utbildningar. Detta gör att vi på ett enklare sätt kan kontrollera att varje individ på arbetsplatsen
verkligen har den utbildning som ett arbetsmoment kräver.
Vid frågor, Kontakta ID06
E-post: support@id06.se
Telefon: 010-480 92 00