Jehander säkerhetsregler

 1. Följ skyltarna. När ni kommer till oss första gången är det extra viktigt att var uppmärksam på skyltar som lotsar er till rätt plats.
 2. Förare- får inte ha passagerare med sig. Får undantagsvis ha hund med sig i bilen, men hunden måste sitta i bur och får inte rastas på anläggningen.
 3. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna, och anpassa alltid hastigheten efter rådande omständigheter. Ibland är sikten skymd, och då är det viktigt att vi hjälps åt att undvika olyckor. Se till att du blir sedd!
 4. Våra anläggningar faller under Trafikförordningens regler, vilket bland annat innebär att vi har;
 1.  krav på bältesanvändning och
 2. förbud att använda handhållen kommunikationsutrustning. Handsfree går bra att använda, saknas det så stanna på en säker plats innan du påbörjar samtal.
 1. Eftersom våra maskiner är stora, och konsekvenserna vid olyckor kan bli förödande, har vi förbud för chaufförer att stiga ur sina fordon. Undantag finns för att:
 1. manövrera eget släp, kranarm, sug, eller
 2. vid kontroll och täckning av last.
 1. För att få vistas utanför fordonen ska man vara klädd enligt följande:
 • Varselkläder, minst klass 2, upptill och nedtill.
 • Skyddsskor
 • Skyddshjälm med hakband
 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Vid behov handskar
 1. Vid arbete över 2 meter ska fallskyddsutrustning användas.

Sidan uppdaterades senast januari 7, 2021