JM:s krav på fordon

Fordon:

-För att förhindra olyckor kravställer Beställaren att alla snabbkopplingar och tiltrotatorer på arbetsmaskiner har en säkerhetsanordning som förhindrar att redskap lossnar. Snabbkopplingar och tiltrotatorer som uppfyller kraven är:
 Front Pin Lock (Steelwrist)
 Sikkerhetsleppe (Gjerstad och Klepp)
 HardLock SMP
DocuSign Envelope ID: 6B8305F8-3BA8-487A-AA58-DEB4F23A25F3
Copyright 2015 © JM AB
 Q Safe (Engcon)
 Oil Quick och Steelwrist SQ
 Secure Lock Rototilt
-Vid ankomst till arbetsplatsen ska praktiskt test av skoplås genomföras där föraren ska koppla från redskap och därefter koppla på för att påvisa funktionalitet.

-Minst 20 procent av den samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt.

-Hydraulvätskor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434.

-Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav.

-Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer har en effekt under 19 kW får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav för användas även om ålderskravet inte är uppfyllt.

Alla utsläpp av oljor och andra miljöfarliga produkter från t.ex arbetsmaskiner, tankar och behållare ska omedelbart saneras.
Varje maskin ska, där utrymme finns, vara försedd med första förbandslåda, brandsläckare, hink och spade samt saneringsväska för miljöfarliga utsläpp. Saneringsväska ska innehålla absorptionsmedel för minst 10 liter oljeprodukter, skyddshandskar samt sopsäckar för förorenad jord.

Sidan uppdaterades senast november 2, 2020