Juni 2022 NCC inför digitala arbetsplatsintroduktioner

Publicerad 16 juni, 2022

NCC inför digitala arbetsplatsintroduktioner Information till leverantörer/samarbetspartners/kunder som är aktiva på NCC:s produktionsarbetsplatser.
For information in English, click here
Denna information kompletterar förhandsinformation, skickad i februari 2022, om att NCC inför ny rutin för arbetsplatsintroduktioner.

Implementeringen påbörjas i juni 2022 och därefter kommer alla NCC:s produktionsarbetsplatser successivt att övergå till digitala introduktioner vartefter nya projekt och arbetsplatser startar upp. Detaljerad information får du direkt av NCC:s produktionsledning när det är dags för respektive arbetsplats att gå över till det nya arbetssättet.

Digital introduktion innan ankomst

Arbetsplatsintroduktionen görs digitalt innan ankomst. Den innehåller en generell utbildning med NCC:s övergripande säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter som görs en gång per år och en specifik utbildning som berör den aktuella arbetsplatsen. Den generella utbildningen gäller för alla NCC-arbetsplatser, vilket kommer att underlätta för de som rör sig mellan flera arbetsplatser.

Hur berörs ni som samarbetar med NCC?

Det kommer att innebära en del förändringar för er som leverantör/samarbetspartner/kund, exempelvis:

•    Alla personer som ska arbeta på NCC-arbetsplatser med produktion, dvs. med bygg- och anläggningsprojekt eller sten- och asfaltsverksamhet, genomgår utbildning och arbetsplatsintroduktion digitalt innan ankomst till arbetsplatsen.

•    Alla delar i NCC:s arbetsplatsintroduktioner lagras som certifikat i ID06 kompetensdatabas och föregås av ett individuellt samtycke att lagra information. Här finns instruktioner om hur samtycke kan lämnas.

•    Mer information och steg-för-steg-guider, både för dig som ansvarig och för slutanvändare, hittar du på ncc.se/för leverantörer/innan ankomst.
Vid ytterligare frågor och funderingar – hör av dig till er kontaktperson på den arbetsplats du ska arbeta på. För tekniska frågor – kontakta NCC:s Service Desk tfn: 0775-518 518.