Kommunikationspolicy


Forias kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på extern och intern kommunikation och information. Policyn fastställer Forias ansvar och roller inom kommunikationsarbetet. Utöver kommunikationspolicy så styrs Forias kommunikation av varumärkesplattform, kommunikationsplan, grafisk profilmanual och Policy sociala medier.

Kommunikation inom Foria ska bidra till att uppnå Forias mål och stärka Forias varumärke. Kommuikationen ska leda till kunskap och förståelse om Forias affärer och värderingar.

Kommunikation inom Foria är en nödvändig del av arbetet för alla anställda på Foria. En tydlig och öppen kommunikation stärker dialog, engagemang, samarbete och bidrar till vår affärsprocess. Genom god kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet.

Information om Foria ska vara saklig och faktabaserad.

Ansvar och mandat
Medarbetare, Foriaföretagare och Foriaföretagares anställda är ansvariga för kommunikation gentemot varandra och kunder. Alla på Foria ska uppträda proffesionellt, serviceinriktat och lättillgängligt.

Medarbetare, Foriaföretagare och Foriaföretagares anställda har en skyldighet att införskaffa information, ta del av den, hålla sig uppdaterad och förmedla vidare i organisationer. I ett gott medarbetarskap ingår att dela med sig av kunskap, idéer och synpunkter till kollegor.

Information om Foria till media ges av styrelsens ordförande, vd eller kommunikationschef, eller av dessa utsedd person.

Fastställd av styrelsen 2021-12-15

Sidan uppdaterades senast december 20, 2021