Baskrav bygg och anläggning

Förare/Åkare

 • Grundläggande info för en korrekt faktura (littra)
 • YKB
 • Utbildningen Safe construktion training
 • ID06
 • Relevanta utbildningar för specifika uppdrag. (visa förarbevis/utbildningsdokument)
 • ADR utbildning om det krävs för uppdraget.
 • Medverka vid slumpmässiga alkohol och drogtester ute på arbetsplatsen/hos kund
 • Medverka vid Forias åkarbedömningar/leverantörskontroller.
 • Alltid: Varselkläder, hjälm med hakrem, skyddsskor med spiktrampskydd, ögonskydd, handskar.
 • Vid behov: Hörselskydd fallskydd, andningsskydd,
 • Daglig tillsyn av fordon (dokumentation ska kunna uppvisas)
 • Förarrapport gällande maskinens användning (dokumentation ska kunna uppvisas)
 • Byte av maskin eller förare får inte ske utan kundens vetskap.
 • Första tillfälle på arbetsplats, kontakta byggarbetsmiljösamordnaren (BAS) för information arbetsmiljöplan, ordnings- och skyddsregler, samt lämna personliga uppgifter.
 • Alla utsläpp skall saneras och förare/åkare ansvarar för bortforsling och dokumentation över hur, och att det har omhändertagits enligt lag.
 • Skydds- och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen skall följas.
 • Trafikverkets kravdokument och säkerhetsföreskrifter skall följas
 • Ordning och skyddsregler, säkerställ att du tagit del av dessa, de kan variera på olika arbetsplatser

Fordon

 • Om möjligt fordon med däck utan HA-oljor.
 • Hydraul vätskor/oljor skall uppfölja miljökraven i svensk standard.
 • Bränsle:  Säkerställ med trafikledningen om kunden har specifika krav på bränsle, exempelvis HVO100.
 • Alkolås
 • Beredskapsväska/förstahjälpen/brandsläckare/saneringsutrustning miljö absol och duk.
 • Blixtljus
 • Varningsljud vid backning.
 • Maskin lägst steg 2, miljözon
 • Lägst euroklass 4, högre euroklass i miljözon
 • Bromsprov
 • Besiktningsprotokoll på fordon el. utrustning vid efterfrågan.

Åkaren

 • UE Dokument
 • UE2015
 • Trafiktillstånd (om du har bilar)
 • Tillstånd för transport av avfall/farligt avfall om uppdraget kräver/innebär sådana transporter
 • Giltiga allrisk- och ansvarsförsäkringar
 • Farmatankar skall vara ADR och ADR-S godkända och provtryckta, giltighetstid
 • 30 månader besiktningsbevis uppvisas.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast augusti 31, 2022