JM

Åkare

 • Genomföra stickprover minst 4 ggr per år för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup-gäller transportfordon, rätt lufttryck och inte är skadade.
 • Genomföra stickprover minst 4 ggr per år för att säkerställa att det finns godkända trepunktsbälten på samtliga platser i alla fordon som nyttjas, avser transportören.
 • Genomföra stickprover 4 ggr per år för att säkerställa att bilbälten används, avser transportören.
 • Ha riktlinjer för att eliminera överlast
 • Genomföra godkända bromskontroller var sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad för fordon över 3,5 ton. Kravet gäller för transportfordon som löpande utför uppdrag åt Beställaren.
 • Följa tillverkarens riktlinjer för kontinuerlig tillsyn, underhåll och service av fordon och maskiner. Transportören ska genomföra stickprover minst 4 ggr per år.
 • Inneha säkerhetsutrustning samt kunskap om hur man använder följande: 1) Brandsläckare, 2) Reflekterande skyddsväst, 3) Handlampa, 4) Förbandsutrustning, 5) Bälteskniv, 6) Hjälm, 7) Skyddsskor 8) Spillberedskapsutrustning.
 • Ha dokumenterade riktlinjer för lastsäkring.
 • Kontinuerligt genomföra trafiksäkerhetsutbildning.
 • Ha dokumenterade riktlinjer för att förhindra trötthetsrelaterade olyckor.
 • Ha dokumenterade riktlinjer för att eliminera överträdelser av kör- och vilotidsregler.
 • Ha rutiner för att kontinuerligt, minst kvartalsvis, genomföra hastighetskontroller, gäller transportören.
 • Ta fram riktlinjer, åtgärds- eller handlingsplaner samt stödsystem som syftar till att följa upp och eliminera hastighetsöverträdelser, gäller transportören.
 • Redovisa drivmedelsåtgången, andel förnybart bränsle och utsläpp per fordon årligen.
 • Se till att använda arbetsmaskiner, som omfattas av EU:s regelverk, redovisas i en förteckning innehållande ålder (på motorn), maskintyp och EU Steg – nivå.

 Åkare/Chaufför

 • Genomföra JM:s allmänna ordnings-och skyddsregler via appen(länk nedan), och efter att ha fått godkänt sätta klistermärket som visar att du är godkänd på din hjälm.
 • https://sv.arbetsmiljoappen.se/
 • Ha relevant utbildning för uppdraget.
 • Dokumenterade utbildningsbevis, yrkesbevis, besiktningsprotokoll samt tillstånd ska kopieras och förvaras i arbetsmiljöplanen.
 • ID06, alltid bära hjälm, skyddsglasögon klass F1, varselkläder klass 1 på överkroppen, skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta.
 • Inneha följande säkerhetsutrustning; brandsläckare, reflekterande skyddsväst, handlampa, förbandsutrustning, bälteskniv, spillberedskapsutrustning
 • Förbjudet med hörselkåpor med radio/bluetooth osv.
 • Förbud mot alkohol och droger.
 • Hålla god ordning på arbetsplatsen.
 • Vid heta arbeten inneha certifikat samt tillstånd från BAS-U. Skyddshandskar, backslagsventiler, brandsläckare, skyddsglasögon, gnistsprutskydd ska också användas.
 • Mobiltelefonförbud under arbete, undantag ska godkännas av arbetsmiljöchef. Privata samtal sker under rast.

Fordon:

 • För att förhindra olyckor kravställer Beställaren att alla snabbkopplingar och tiltrotatorer på arbetsmaskiner har en säkerhetsanordning som förhindrar att redskap lossnar. Snabbkopplingar och tiltrotatorer som uppfyller kraven är:
  • Front Pin Lock (Steelwrist)
  • Sikkerhetsleppe (Gjerstad och Klepp)
  • HardLock SMP
  • Q Safe (Engcon)
  • Oil Quick och Steelwrist SQ
  • Secure Lock Rototilt

  Vid ankomst till arbetsplatsen ska praktiskt test av skoplås genomföras där föraren ska koppla från redskap och därefter koppla på för att påvisa funktionalitet.

 • Alkolås
 • Ska drivas med diesel miljöklass 1 (MK1), blyfri bensin av miljöklass 1 (MK1). Bränslen som bidrar till minskad energiåtgång eller förbättrad miljöprestanda men som inte till alla delar uppfyller kraven för miljöklass 1 får användas efter överenskommelse med Beställarens miljöchef.
 • Tunga fordon som utför transportarbete är av minst Euro V-klass, maskiner steg 3.
 • Se till att arbetsmaskinernas motorer, som inte omfattas av EU:s regelverk, är högst 6 år gamla.
 • Ha system för att kunna följa upp drivmedelsförbrukningen relaterat till respektive fordon samt kunna leverera statistik på drivmedels-förbrukningen på enskilda uppdrag åt Beställaren.
 • Alkolås
 • Hydraulolja som används är biologiskt nedbrytbar (enligt SS 15 54 34) om inte fordons-/maskinleverantören avråder från detta skriftligen.
 • Se till att kompletta säkerhetsdatablad över fordonets hydrauloljor samt motoroljor, finns tillgängliga i fordonets servicebok. Genomföra stickprover minst 4 ggr per år.
 • Se till att alla utsläpp av oljor och andra miljöfarliga produkter från t.ex. arbets-maskiner, tankar och behållare omedelbart saneras. Varje maskin ska där utrymme finns medföra saneringsväska för miljöfarliga utsläpp. Saneringsväska ska innehålla absorptionsmedel för minst 10 liter oljeprodukter, skyddshandskar samt sopsäckar för förorenad jord.


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast januari 10, 2020