Kundkrav allmänt

Vid många uppdrag ställer kunden särskilda krav gällande miljö, trafiksäkerhet, kvalitet, utbildning, leveransrutiner mm.

Instruktioner, information och krav kan meddelas skriftligt, muntligt eller elektroniskt.

Kontakta alltid trafikledningen vid osäkerhet om kundkrav.

Sidan uppdaterades senast augusti 11, 2022