NCC säkerhetskrav från och med 2016

Vid arbete på en NCC-arbetsplats från och med 1 januari 2016 gäller:

• Hjälm (enligt SS-EN 397) fäst med en hakrem (3- eller 4-punkt)
• Ögonskydd, visir eller skyddsglasögon (enligt SS-EN 166 samt optical class 1, antifog (lins märkt med N), antiscratch (lins märkt med K))
• Skyddsskor (spiktrampskydd och skyddståhätta)
• Varselkläder på över- och underkropp (uppfyller klass 3) vid mark- och anläggningsverksamhet. Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) vid hus- och bostadsverksamhet.
• Strängare arbetsplatsspecifika regler kan förekomma


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast februari 28, 2017