Olab

Chaufförer ska vara försedda med:  

  • skyddshjälm, skyddsskor, skyddsglasögon och varselkläder av minst klass 1.

OLAB har uppdraget med Ahsells och vi är skyldiga att ta del av och följa  Ahlsells uppförandekod, se nedan länk.

https://www.ahlsell.com/sv/om-ahlsell/bolagsstyrning/ahlsells-uppforandekod

/


    Läskvittens

     

    Sidan uppdaterades senast oktober 12, 2018