Outokumpu Stainless AB

Outokumpu Stainless AB

Förare

 • Ska innan arbetet för Uppdraget påbörjas ha kvitterat AMF 19, d.v.s. bl.a. genomgått hexaflourinkurs , säkerhetskörkortet och utbildning om Miljöstationen samt skrotgården.
 • För att få arbeta vid Företaget ska alla som utför arbete åt entreprenören ha klarat provet för Företagets ”Säkerhetskörkort”, som är en utbildning i Företagets säkerhetsföreskrifter. Säkerhetskörkortet finns på Internet på adressen: www.outokumpu.se/nyby
 • För att få utföra eller bevaka hetarbeten fordras utbildning enligt Svenska Brandskydds­ föreningens kursplan.
 • Följa Allmänna Ordningsregler, Skydds- och Miljöinstruktioner.
 • Fotografering på området är förbjuden
 • Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim på området.
 • Special Coil Nyby rekommenderar våra entreprenörer att alltid bära hjälm i våra produktionslokaler samt utlastningshallar och dylika lokaler, oavsett om detta krävs inom det aktuella området eller inte. Bruk av hjälm är obligatoriskt i alla lokaler där travershantering förekommer. Hjälmens färg: Valfri för entreprenörer.
 • Klädsel skall alltid vara av typen heltäckande, dvs långbyxor samt långärmat. Vid oklarheter kontaktas Företagets kontaktperson
 • Hetarbete definieras som svetsning, skärning, lödning, torkning, krympning med t.ex. varmluftpistol, uppvärmning och arbete med rondell eller andra verktyg som orsakar gnistor eller hög temperatur. Hetarbeten får inte utföras på tillfällig arbetsplats utan skriftligt arbetslov. Giltigt certifikat ska medföras och uppvisas i samband med utfärdande av arbetslov. Arbetslovet ombesörjs av utfärdare av hetarbetestillstånd.
 • Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter kräver alltid godkänd fallskyddsutrustning. Arbetet skall utföras från säker plattform, ställning eller mobil arbetsplattform (skylift). Mobil arbetsplattform får endast användas av den som genomgått utbildning för detta. Utbildningsbevis skall kunna uppvisas. Användning av Företagets arbetsplattform får endast ske efter tillstånd från Företagets avsnittschefer.
 • Hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.

Vid olycka

 • Vid olycka som kräver räddningstjänst – ring 112 därefter 016-34 93 15 (vakten).

 

 • Då en brand eller personolycka inträffar ska entreprenörens personal, som inte aktivt deltar i räddningsarbetet, lämna olycksområdet för att bereda plats för Företagets beredskapsstyrka eller extern räddningspersonal.
 • Vid allvarliga olyckor t.ex. brand kan byggnaderna behöva utrymmas. Utrymningslarm ges vid sådana tillfällen. Utrymningsvägar och nödutgångar finns markerade på utrymningsplaner på ett flertal platser. OBS! Tag reda på hur byggnaden utryms innan arbetet påbörjas.
 • Olycksfall och tillbud ska omedelbart anmälas till egen arbetsledning samt Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare. Olycksfall och tillbud ska även rapporteras skriftligt till Företaget. Blankett erhålls av Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare.
 • Första hjälpen i form av förbandsmaterial, katastrofväskor, motmedel mot syra etc finns tillgängliga inom Företaget på ett flertal platser.
 • Ambulans, Räddningstjänst och Polis kallas via 112. Därefter kontaktas Vakten på interntelefon 900. (Vardagar – Västra Porten, efter 18:30 och helger – Huvudporten i Avesta) för att bl.a. grindarna ska kunna öppnas i förväg. (016-34 93 15 om du ringer från en mobiltelefon) Var beredd på att uppge namn, plats och telefonnummer du ringer ifrån. Möt sedan upp utryckningsfordonen samt visa vägen till skadeplatsen. Kontakta Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare så fort som möjligt. OBS! Ta i förväg reda på var närmaste telefon finns.

Sidan uppdaterades senast september 17, 2018