Oxelö energi

Kundkrav Oxelö Energi

 Åkare

 • Fordonen ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav och funktionskrav som krävs med avseende på uppdragets art.
 • Fordonen ska inte vara tyngre än vad som svarar mot vägnätets bärighet och beskaffenhet i övrigt eller på annat sätt vara olämpliga för avfallshämtningen.
 • Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick och vara försedda med entreprenörens firmanamn.
 • Samtliga tunga fordon som ska användas för avfallshämtning ska vara försedda med backningskamera och monitor, backningsvarnare, alkolås
 • Tunga fordon som används regelbundet varje vecka för detta uppdrag ska minst uppfylla kraven enligt Miljöklass 2005 (motsvarar EURO IV) eller bättre.
 • Tunga fordon som införskaffas under avtalstiden skall minst uppfylla kraven enligt Miljöklass 2008 (motsvarar EURO V) eller bättre.
 • Fordon som används för uppdraget ska drivas med diesel/bensin av miljöklass 1 eller miljömässigt bättre drivmedel exempelvis biogas.
 • Däck ska vara fria från HA-oljor om sådana finns att tillgå för fordonet i fråga.
 • Låg bullernivå ska eftersträvas vid körning och lastning.
 • Fordon som används för insamling av hushållsavfall ska vara täta så att inte pressvatten läcker ut eller spills under färd. De ska vara försedda med pressvattenbehållare som ska tömmas och rengöras regelbundet.
 • Fordonen ska under icke arbetstid ställas upp på plats eller i garage på fastighet som disponeras av entreprenören.

Chaufför

 • Ha den utbildning som krävs för uppdraget.
 • Hämtningsfordon ska låsas när det lämnas utan uppsikt.
 • Kärl och containrar ska ställas tillbaka på hämtningsplatsen om inte annat har överenskommits.
 • Dörrar och grindar ska stängas efter avslutad hämtning och i förekommande fall
 • Ska bära enhetlig, funktionell och proper klädsel som är lätt identifierbar för allmänheten.
 • Avfall får inte blandas med avfall från andra uppdragsgivare.
 • Avfall som hämtas ett visst kalenderår ska vägas in senast den 15 januar året efter.
 • Eventuella olyckor/tillbud och trafikförseelser av betydelse i samband med entreprenaden ska snarast meddelas beställaren.
 • Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete får inte förekomma under längre tid än en minut.

Fordon:

 • Fordonen ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav och funktionskrav som krävs med avseende på uppdragets art.
 • Fordonen ska inte vara tyngre än vad som svarar mot vägnätets bärighet och beskaffenhet i övrigt eller på annat sätt vara olämpliga för avfallshämtningen.
 • Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick och vara försedda med entreprenörens firmanamn.

Utrustning

Samtliga tunga fordon som ska användas för avfallshämtning ska vara försedda med

 • Backningskamera och monitor
 • Backningsvarnare
 • Alkolås

Miljöklassning och bränsle

Tunga fordon som används regelbundet varje vecka för detta uppdrag ska minst

uppfylla kraven enligt Miljöklass 2005 (motsvarar EURO IV) eller bättre.

Tunga fordon som införskaffas under avtalstiden skall minst uppfylla kraven enligt

Miljöklass 2008 (motsvarar EURO V) eller bättre.

Fordon som används för uppdraget ska drivas med diesel/bensin av miljöklass 1

eller miljömässigt bättre drivmedel exempelvis biogas.

Däck ska vara fria från HA-oljor om sådana finns att tillgå för fordonet i fråga.

Övrigt:

 •  Låg bullernivå ska eftersträvas vid körning och lastning.
 • Fordon som används för insamling av hushållsavfall ska vara täta så att inte pressvatten läcker ut eller spills under färd. De ska vara försedda med pressvattenbehållare som ska tömmas och rengöras regelbundet.
 • Fordonen ska under icke arbetstid ställas upp på plats eller i garage på fastighet som disponeras av entreprenören.

Sidan uppdaterades senast mars 3, 2017