Peab Rågsved

Beställaren har rätt att utkräva vite enligt ID06 om entreprenören inte uppfyller detta krav på namnbrickor eller idkort!

Krav på fordon/förare

 • Fordon skall vara utrustade med 2 st lågt placerade varningslyktor (blixtljus) som tänds automatiskt vid backning.
 •  Varje fordon skall vara utrustad med kontrollerade och godkänd brandsläckare samt beredskapsväska (första band och       miljöakutväska som innehåller absol, duk för uppsamling av olja) för eget bruk.
 •  Alla utsläpp i form av vätskor skall omedelbart saneras, dessa händelser skall även snarast rapporteras till beställarens arbetsledare.
 •  Leverantören ansvarar för att dess fordon håller tider samt turordning som dessa tilldelats för lastning.
 •  Rangering kan ske i närhet till arbetsplatsen.
 •  Leverantören ansvarar för att dess fordon kör varsamt samt följer de trafikregler som råder i området då både skolor och förskolor/dagis finns i direkt anslutning till arbetsplatsen.
 •  Vågsedlar från ska redovisas varje vecka. Av redovisningen ska det framgå:

Registreringsnummer på fordon

Antal lass för respektive fordon och dag

Vikt på respektive lass samt kopia på vågsedel i dess ursprungliga form

Redovisningen skall vara beställaren till handa senast tisdagen följande vecka.

 


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast mars 30, 2017