Stockholm Exergi AB (tidigare SAKAB) säkerhetsrutiner

Så skyddar du dig på Stockholm Exergi AB(tidigare Sakab)

Hos oss är arbetsmiljön högst prioriterad och vi har nolltolerans när det gäller olyckor.

Det gäller både för våra egna medarbetare men även för dig som kommer på besök och lämnar gods/avfall. Vi har därför ett antal regler som du måste följa:

Max 20 km/h

Inom Sthlm Exergi:s område gäller  20 km/h.

Vi genomför hastighetsövervakning. Återkommande överträdelser får påföljder och kan leda till att man inte får tillträde till Sthlm Exergi:s område.

Skyddsutrustning

När du befinner dig inom Sthlm Exergi:s område krävs att du använder viss typ av skyddskläder och skyddsutrustning.

  • Långärmat och långbent.
  • Minst ett varselplagg,
  • Skyddsskor,
  • Hjälm och
  • Skyddsglasögon.
  • I vissa arbetsmoment krävs även andningsskydd och hörselskydd.
  • Vid all kontakt med avfall ska du bära handskar.


    Läskvittens