Skanska Nya rutiner lastning lossning 2018

Nya rutiner vid lastning/lossning från släp/trailer

Bakgrund

Den 23 april 2018 träffades ett allvarligt tillbud i en av Skanska arbetsplatser, där en trailer rullade okontrollerad vid lossning av en grävmaskin. I samband med olyckan startade en utredningsgrupp ett utredningsarbete, där alla möjliga orsaker till tillbudet analyserades. Utredningen ledde fram till att nya krav skall tillämpas vid lastning/lossning av från trailer till Skanska arbetsplatser.

Nya arbetssätt och krav

Utöver de kända och kommunicerade krav som ställs av Skanska, Skall följande reglar tillämpas vid lastning/lossning från släp/trailer:

  • Stoppklossar skall användas för minst 2 stycken hjul vid lastning/lossning.
  • Riskbedömning ska göras innan lastning/lossning påbörjas.
  • Godkänt besiktningsintyg för fordon skall vara tillgänglig och redo för uppvisning.


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast maj 12, 2022