Skanska säkerhetsintroduktion

Välkommen till en säker arbetsplats!

Säkerhetsintroduktion med utgångspunkt från Skanska Sveriges allmänna ordnings- och skyddsregler samt specifik arbetsplatsinformation.


Våra fem nollor
– noll förlustprojekt
– noll miljöincidenter
– noll arbetsplatsolyckor
– noll etiska övertramp
– noll kvalitetsfel
Vår arbetsmiljö
Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll.

Vi är övertygade om att alla olyckor och ohälsa kan förebyggas.

Vi arbetar säkert – eller inte alls!
− Tillsammans tar vi alla ansvar för att skapa en stark säkerhetskultur där vi agerar säkert på och utanför arbetet.
− Vi ställer krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser följer våra ordnings- och skyddsregler.

Ömsesidig respekt och omtanke
– en självklarhet!
Vi på Skanska vill ha ett öppet, inkluderande arbetsklimat på våra arbetsplatser.
Detta innebär att vi – du och jag – behandlar varandra med omtanke och respekt oavsett kön, bakgrund, sexuell läggning, ålder eller religion.

Säkert beteende
− Alla bidrar – du och jag är viktiga förebilder.
− Ta hand om varandra – Ingrip vid riskfyllt beteende.
− Rapportera omedelbart olyckor, tillbud och observationer till Skanskas produktionsledning. Gå inte förbi!

Personlig skyddsutrustning
– använda hjälm
– använda skyddsglasögon
– använda skyddshandskar
– använda skyddsskor och varselkläder
– kunna legitimera sig (ID06)

Använd mobiltelefon  under säkra former, vilket innebär att:
−        Vi står still på en tydligt anvisad plats/gångväg

−        På allmän väg använder vi handsfreeutrustning

−        Inne på arbetsplatsen ska fordonet stå still
Alkohol och droger

−        Nolltolerans

−        Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen

−        Personens arbetsgivare ansvarar för säker hemkomst.

Disciplinära åtgärder

−        Muntlig erinran

−        Skriftlig erinran

−        Avvisning

Vid allvarlig förseelse  – omedelbar avvisning!


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast oktober 19, 2018