Skanska krav förare och fordon

För Skanska gäller följande

Åkare/chaufför

 • UE2015
 • Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler
 • Utbildad i sparsam körning
 • Besiktningsintyg på fordon/utrustning som kräver det ska uppvisas innan arbete påbörjas.
 • Miljödeklaration på fordon skall överlämnas till arbetsledningen om det efterfrågas.
 • Relevanta tillstånd/intyg för uppdraget(tex avfall/farligt avfall).
 • Anmäla tillbud/olyckor/riskobservationer på plats till Skanska.
 • Endast använda handsfree när fordonet framförs, annars samtal endast på anvisad plats stillastående.
 • Genomgå Skanskas arbetsplatsspecifika säkerhetsinstruktion
 • Uppvisa behörighet/intyg för sitt arbete om det efterfrågas.
 • Skyddshjälm, skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsskor, samt varselkläder på överkroppen.
 • Radio, hörselkåpor med radio eller liknande får endast användas efter godkännande från Skanska.
 • Följa Skanska Sveriges allmänna ordning-och skyddsregler

Fordon

 • Ska drivas med minst 25% förnyelsebart drivmedel.
 • Tunga fordon lägst euroklass 5 (Trafikverket, storstäder, känslig mark euroklass 6) , maskiner lägst steg 2( Trafikverket, storstäder, känslig mark steg 3A)
 • Miljögodkänd hydraulolja enligt SS 15 54 34
 • Ha tydlig märkning för lastförmåga
 • Intyg för regelbunden service och daglig tillsyn.
 • Förebyggande service och underhåll ska finnas dokumenterat i servicebok.
 • En extra bromskontroll ska ha genomförts mellan ordinarie besiktning.
 • Färdskrivare, mobiltelefon/komradio, backkamera på både bil och släp, varningslykta, varningsljud och ljus vid backning, säkerhetsbälten, brandsläckare, handlampa, förstaförband, bälteskniv, spillberedskap.
 • Får INTE ha motivlack med sexistisk anspelning


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast augusti 17, 2022