Stockholm vatten

Viktig information att ta del av samt länkar med viktig information;

 

 • Stockholm vattens föreskrifter gällande; hygienregler, säkerhets, skydds, och ordningsföreskrifter. Försäkra dig om att du har tagit del av vad som gäller.
 • Följa lokala brandskydds, och säkerhets- och miljöföreskrifter. Försäkra dig om att du har tagit del av vad som gäller.
 • Allmänna ordnings-och skyddsregler. Försäkra dig om att du har tagit del av vad som gäller.

Särskild skydds-och säkerhetsutbildning erfordras vid;

 • Vistelse i röd zon. Försäkra dig om att du har tagit de av vad som gäller.
 • Nedstigning/vistelse i avlopp-och dagvattentunnel/kulvert. Försäkra dig om att du har tagit del av vad som gäller.
 • Nedstigning/vistelse i brunn/kammare med dag eller avloppsvatten. Försäkra dig om att du har tagit del av vad som gäller.

 

Krav vid säkerhetsklassad information;

 • Underteckna sekretessförbindelse
 • Underteckna säkerhetsprövning
 • Underteckna sekretessavtal

Specifika krav förare

 • ID06
 • Ha relevanta utbildningar för uppdraget. Försäkra dig om att du har detta.
 • Rapportera tillbud och olyckor till BAS-U, skriftlig rapport samt skiss och fotografier ska också lämnas in.
 • Omedelbart sanera ev spill/utsläpp.
 • Personlig skyddsutrustning vid vistelse i berganläggningarna: ficklampa och kommunikationsutrustning, halvkroppsvarsel, hjälm. Beroende på arbetsuppgift krävs skyddskläder, varselväst, skyddsglasögon, handskar, skyddsskor, gasvarnare, sele.

 

Krav på fordon

Maskiner:

 • Dieseldrivna Steg IIIA eller senare.
 • Bensindrivna Steg II eller senare.

 Lätta fordon:

 • får ej vara äldre än 8år
 • Ej med högre emission av CO2 än 250g/km

Tunga fordon:

 • Euroklass V eller senare.

För samtliga fordon gäller:

 • Hydraulvätskor/oljor enligt SS155434
 • Spillberedskap/akutväska
 • CE-märkta maskiner

Gemensamma miljökrav för entreprenörer, vite utgår vid avvikelser från dessa. Försäkra dig om att du har tagit del av dessa.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast september 26, 2022