Svevia instruktion för transport av vintersalt samt krav på förare

  • Lastutrymmet skall vara rengjort (sopas) innan lastning.
  • Lasten skall täckas innan transporten påbörjas. Vid utebliven täckning utgår vite på 100 kronor per lastat ton, enligt vågsedel. Vite regleras genom avdrag på Transportörens faktura.
  • Transport skall ske med lastväxlar- eller kassettekipage. Chauffören stackar upp sitt lass saltet inne i hallen.
  • Om det framkommer att viktbestämmelser överskridits vid transport, på väg eller gata, utgår vite med 500 kronor per påbörjat ton, om tillåten last överskrids med mer än 0,5 ton. Vite utgår endast för de fordon eller den fordonskombination där överlasten är faktiskt konstaterad. (Vågsedel) Vite regleras genom avdrag på Transportörens faktura.
  • Certifiering enligt SIK kompetenskrav för förare.
  • Varselkläder, hjälm och skyddsskor skall användas på last- och lossningsplats.
  • Transportören ansvarar för besiktning av last- och lossningsplatser innan transportuppdraget startar. Entreprenören ska tillhandahålla ett fordon anpassat till uppdraget. Hänsyn skall tas till utrymme runt lossningsplats så att rätt fordonskombination används.
  • Föraren skall hålla god ordning på transport- och vågsedlar. Samtliga transport- och vågsedlar skall vara märkta med respektive arbetsordernummer och bifogas fakturan. Svevias mottagningsställe skall ha kopia på vågsedel för transporten

Sidan uppdaterades senast mars 12, 2018