Swerock

Åkare

 • I täkten skall endast finnas utrustning som är erforderlig för pågående uppdrag.
 • Det åligger entreprenören att om behov uppstår meddela om nödvändiga åtgärder för säkerställande av godkänd kvalitet på slutprodukterna (exempelvis avtäckningsbehov).
 • Det åligger entreprenören att följa Swerocks regler angående miljö och arbetsmiljö i täktverksamheten enligt Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt Swerocks miljöhandbok.

Chaufför

 • Skrot och avfall skall omedelbart bortforslas. Under inga omständigheter får avfall som av myndigheter klassas som miljöfarligt (ex. vis tomma oljefat) finnas i täkten.
 • Arbete utförs efter beställning av behörig beslutsfattare.
 • I Hagby skall våg och därtill hörande utrustning för utskrift av vågsedlar okulär besiktas dagligen. Eventuella fel eller underhållsbehov skall omedelbart vidarebefordras till behörig beslutsfattare.
 • Det åligger entreprenören att om behov uppstår meddela om nödvändiga åtgärder för säkerställande av godkänd kvalitet på slutprodukterna (exempelvis avtäckningsbehov).
 • Snöröjning skall utföras när så är påkallat för att klara normal drift i täkten.
 • Det åligger entreprenören att följa Swerocks regler angående miljö och arbetsmiljö i täktverksamheten enligt Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt Swerocks miljöhandbok.


  Läskvittens

   

   

  Sidan uppdaterades senast mars 3, 2017