Trafikregler SSAB Oxd – mobiltelefonförbud

Till samtliga Foriaföretagare och Foriaanställda som är verksamma eller har anledning till besök inne på SSABs område i Oxelösund.

Ni har tidigare fått information om att  trafikförordningen skärps i fråga om användning av mobiltelefoner under körning.

När det gäller SSAB i Oxelösund gäller dessutom följande regler:

  • Användning av mobiltelefoner under framförande av fordon är förbjudet. Vid samtal ska fordonet stå stilla vid vägrenen. Om det inte finns lämplig plats att stanna på, så svarar man inte.
  • Handsfree är inte tillåtet.
  • Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på hela området utom i vakten, där hastigheten är 10 km/h.

 

Våra kunder, SSAB och Merox, är införstådda med det faktum att vi inte alltid kan svara när de ringer. Vi ringer tillbaka när möjligheten finns. Om Foria och Forias underentreprenörer inte efterlever dessa regler kan det innebära att avtalet med SSAB och Merox äventyras. Det är alltså av yttersta vikt att ALLA följer dessa regler. De bestämmelser som finns och kommer att följas är:

 

  1. Tillsägelse.  2. Skriftlig varning.  3. Föraren får inte köra fordon inne på SSAB:s område de närmaste 24 månaderna.

FredrikTorstensson
Afffärsområdeschef
AO Industri


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast februari 1, 2017