Uppsala kommun bilar och maskiner

Åkare/förare

 • Förare ska kunna uppvisa bevis på utbildningsnivå och förarkompetens samt uppfylla övriga ställda krav under hela avtalstiden.
 • Samtliga förare ska ha utbildning enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A motsvarande ”Säkerhet på väg” nivå 1 och 2.
 • ID 06
 • minst tre års aktuell yrkeserfarenhet från motsvarande uppdrag i stadsmiljö
 • giltigt förarbevis
 • giltigt körkort
 • gällande intyg för kran om aktuellt
 • Föraren ska kunna läsa, skriva och tala flytande svenska.

 

Fordon

 • Ska uppfylla gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter
 • att fordon underhålls och vårdas under icke ordinarie arbetstid
 • Godkänt och giltigt registreringsbevis ska innehas och finnas tillgängligt i fordonet för sådana fordon som enligt lag kräver detta.
 • Godkänt och giltigt besiktningsbevis ska innehas och finnas tillgängligt i fordonet för sådana fordon som enligt lag kräver besiktning.
 • EU steg 5, EU steg 3B
 • Bensin och diesel enligt Svensk standard av lägst Miljöklass 1 ska användas.

 

 • Endast hydraulvätska som uppfyller Svensk standard SS 155434 med tillägget miljöanpassad eller innehåller mer än 65 % vatten får användas.

 

 • Smörjfett skall uppfylla miljökraven enligt Svensk standard SS 155470 miljöklass A_C eller likvärdigt.
 • Vid däcksbyte under avtalstiden ska slitbanan i nya och regummerade däck ej innehålla oljor med mer än tre procents halt av polyaromatiska kolväten (PAH) enligt mätmetod IP 346/86 (d v s inga märkningspliktiga högaromatiska oljor) för de fordon där sådana däck finns att tillgå. Intyg från däcktillverkare eller analys enligt SP:s kontrollmetod (modifierad IP 391) ska kunna uppvisas.
 • Pärm där registreringsbevis, besiktningsbevis samt säkerhetsdatablad för aktuella kemikalier är samlade
 • Första förbandslåda
 • Brandsläckare
 • Saneringsväska för miljöfarliga utsläpp. Saneringsväskan ska innehålla absorptionsmedel för minst 10 liter oljeprodukter,
 • Skyddshandskar
 • Sopsäckar för minst 100 kg förorenad jord
 • En miljözon för tunga dieseldrivna fordon över 3,5 ton gäller från och med 1 januari 2013 inom del av innerstaden. Miljözonen avgränsas av Luthagsesplanaden–Väderkvarnsgatan–Strandbodgatan–Östra Ågatan–Munkgatan–Nedre Slottsgatan–Drottninggatan–Övre Slottsgatan–S: t Olofsgatan–Kyrkogårdsgatan inklusive avgränsningsgator.

Mer information kring miljözonen finns på Uppsala kommuns hemsida samt i följande länk: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/miljozon/

http://

 

 

Sidan uppdaterades senast juni 20, 2017