Veidekke

Åkare/chaufför

 • ID06
 • UE2015
 • Kunna uppvisa intyg/behörighet för de moment som ska utföras
 • Kunna uppvisa besiktningsprotokoll
 • Genomgått Veidekkes interaktiva HMS-utbildning samt ha fått genomgång och därefter följa gällande arbetsplatsrutiner på Veidekke entreprenad AB
 • Säkra skoplås, nytt krav från första januari 2020
 • Hjälm –alltid. Utöver våra egna krav ställer kunden krav på hakrem.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd –alltid.
 • Skyddsglasögon -alltid. Visir ersätter inte skyddsglasögon.
 • Handskar -alltid
 • Varselkläder enligt Veidekkes gällande rutiner. Vid anläggningsarbete ska varsel enligt EN 471 klass 3 användas kompletterat med varselbyxor.+
 • Hörselskydd -I bullrande miljö. Radio i hörselskydd är ej tillåtet.
 • Vid arbeten i tunnel skall fick/pannlampa alltid bäras
 • Skyddsmask -I dammig miljö eller vid bruk av farliga kemiska produkter.
 • Livlina med sele och säkerhetsväst med reflex skall användas när så erfordras.
 • Säkra alltid att du vet var du finner utrymningsvägar, återsamlingsplats, första hjälpen, brandsläckare.

 Fordon

 • Maskin >7,5ton ska vara utrustad med backkamera och backsignal
 • Se Trafikverkets gemensamma miljökrav för entreprenader. Länk nedan(samma som ovan)

http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/gemensamma_miljokrav_for_entreprenader_2012.pdf

 


  Läskvittens

   

   

  Sidan uppdaterades senast oktober 4, 2019