Veolia säkerhetsregler

Personlig säkerhet

 • Observera att varselkläder alltid skall användas inom verksamhetens produktionsytor, varselväst finns att låna vid behov.
 • Vid speciella tillfällen kan det finnas särskilda krav på personlig skyddsutrustning, följ de anslag som finns uppsatta på anläggningen.
 • Var och en som befinner sig inom Veolia Recyclings område är skyldig att iaktta stor försiktighet. Om det finns en markerad väg för gående, vänligen välj den i första hand.
 • Om du möter eller behöver korsa trafik på området, försök att upprätta ögonkontakt med föraren innan du passerar.
 • Om du behöver prata i mobilen ute i produktionen, hitta en påkörningssäkrad plats och stanna där tills samtalet är avslutat. Volymen i ett headset skall vara sådan att varningsljud från omgivningen ändå uppfattas.

Förbud mot öppen eld

Rökning får endast ske på anvisad plats. Totalt rökförbud råder i produktions- och lagerlokaler, verkstad samt i personalutrymmen.

Brandutrustning

Brandposter, annan brandutrustning och utrymningsvägar får aldrig blockeras!

Skyltar, linjer och trafikljus

 • Anvisningar för framförande av fordon eller gående kan finnas i form av skyltar, linjer på marken samt trafikljus. Dessa ska uppmärksammas och följas. OBS! 10 km/h är hastighetsbegränsning våra anläggningar.

Hos oss går säkerheten först vilket gör att om man inte följer dessa krav blir man avvisad från området.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast september 20, 2018