Weber

Åkare

 • Serva fordon och släp enligt det intervall tillverkaren rekommenderar. Detta ska dokumenteras i servicebok.
 • Se till att en opartisk besiktning av hydraulsystemet gör vid service av fordon och släp. Lämna dokumentation över detta till trafikledningen. Vid anmärkning ska material bytas.
 • Saneringsutrustning/spillberedskap ska finnas i bilarna. I detta ska det ingå matta eller dylikt för att täcka över dagvattenbrunn när dess placering är i anslutning till lastnings/lossningsplats.
 • Drogtester av nyanställda förare.
 • Regelbundna kontroller och dokumentation av däck, säkerhetsbälten och bromsar.
 • Dokumenterad regelbunden service av fordon.
 • Dokumentation över förarnas lastsäkringsutbildning (flak).
 • Handsfreefunktion ska finnas i alla bilar.
 • Aktivt arbeta för att minska utsläpp av CO2.
 • Plan för att minska drivmedelsåtgången t.ex. genom sparsam körning.
 • Samtliga fordon ska vara av Euro 3 eller bättre.
 • Fordonstvätt ska genomföras vid anläggning som har vattenrening vid anläggningen.
 • Bilarna ska vara försedda med sköljvätska för ögonen.

Chaufförer

 • Informera trafikledningen om angiven leveranstid inte kan hållas.
 • Transportsedel med ordernummer, artikelnummer, leveransadress, kvantitet, antal kolli och vikt ska medfölja varje leverans.
 • Lokalt inhämta kunskap om och att efterleva de regler, rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller vid Webers fabriks- och lagerområden.
 • Skriftligen dokumentera alla avvikelser och delge Foria. Göra tillbudsrapporter och lämna till trafikledningen vid oljeläckage och andra observationer, tillbud och olyckor.
 • Alltid bära varselväst, skyddsskor och hjälm vid vistelse utanför förarhytten.
 • Vid daglig tillsyn visuellt besiktiga hydraulsystemet. Signera blankett för besiktning och lämna till trafikledningen en gång/vecka.
 • Aldrig lämna lastningsplatsen vis lossning/lastning. Alltid ha fångstlina fastsatt.
 • Utbildade på lastsäkring (flak). Ska kunna visa upp utbildningsintyg.
 • Endast använda handsfree under färd. Aldrig använda SMS eller e-postfunktioner under färd.
 • Aktivt arbeta för att minska utsläpp av CO2, plan för att minska drivmedelsåtgången t.ex. genom sparsam körning.
 • Fordonstvätt ska genomföras vid anläggning som har vattenrening vid anläggningen.
 • Fylla i service- och underhållsrapport för fordonet/ kunna visa upp servicebok.
 • Max köra 15 km/h på området.
 • Tomgångskörning max 5 min (gäller inte om du behöver kompressorn för lastning/lossning).
 • Utbildad för arbete med tryckbehållare.
 • Rengöring innan lastning ur silo. Ta del av de instruktioner som gäller och underteckna ett intyg på det. Förvara intyget tillsammans med lastningsorden.
 • Lämna lastningsorder med stämplad vikt till leveransavdelningen efter avslutad lastning, bulk.
 • Ta prov på råvaran och lämna till driftlab innan lossning i silo.


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast mars 3, 2017