Yara hjälmkrav 2015

Säkerhetsinformation

Som ett led att eliminera risken att skadas på vårt terminalområde så har vi beslutat att införa en regel om att samtliga som vistas på våra terminaler i Sverige ska bära skyddshjälm.

YARA AB har via sin Centrala HMS kommitté beslutat införa denna regel för YARA Sverige. Som bakgrund till beslutet kan nämnas att det förekommit olyckor där en hjälm kunnat förhindra skadan.

Ett exempel är en olycka som inträffade då en av kundernas anlitade transportör skulle förbereda sitt fordon för att ta emot gods skulle flytta en så kallad kapellbåge och då tappade taget och då ådrog sig en skada i huvudet som krävde ambulansvård.

Åtgärder:

 

  • Terminalerna kommer att informera de chaufförer som kommer till terminalen och även låna ut (tillfälligt) hjälmar.

 

  • Kundservice / Marknad ska informera och uppmana YARA kunder om dessa krav

 

  • Kunderna uppmanas att i sina kontakter med åkerierna förmedla dessa regler

 

Reglerna kommer att börja gälla den 1/10 2015 och under en övergångstid kommer det att vid behov finnas skyddshjälm att låna på våra terminaler.


    Läskvittens

    Sidan uppdaterades senast februari 1, 2017