Kvalitetsmeddelande nedskräpning

Händelse

Vi har den senaste tiden fått in ett flertal klagomål ifrån privatpersoner och också miljökontoret som observerat Forialastbilar som kört utan nätade/med trasiga nät på sina containrar, vilket har resulterat i att skräp har flugit av längs med vägen.

Genom detta meddelande vill vi påminna Er om att alltid kontrollera lasten samt alltid använda nät/tänka på att se över näten så att de är hela.

Förebyggande

Kontrollera lasten innan avfärd

Alltid använda nät

Påpeka på plats om du har fått för mycket i lasten

Faktiska konsekvenser

Missnöje ifrån privatpersoner

Varumärkespåverkande för Foria

Skräp skadar djur och natur

Potentiella konsekvenser

Polisanmälan med böter som påföljd

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast januari 23, 2020