Kvalitetsmeddelande, tappad pall

Vid lastning av en pall med färg gick pallen mitt itu och färgburkarna på pallen rasade av och gick sönder, detta ledde till stora utsläpp av färg vilket gjorde det nödvändigt att tillkalla saneringsfirma.

Varför välte pallen?

Vad blev/vad kunde konsekvenserna ha blivit?

Faktiska:

Kostnad för sanering

  • Kostnad för utebliven leverans
  • Kostnad för stillastående

Tänkbara:

  • Någon kunde ha skadats om pallen rasat under själva lyftet.
  • Varumärket Foria kan ta skada då kunden och kundens kund blir drabbad då leveransen uteblir.

För att förhindra upprepning:

Sidan uppdaterades senast januari 22, 2019