Last gled av vid transport

Händelse, tillbud

Last gled av vid transport

Vid lastning av pallar frångick chauffören av okänd anledning sina rutiner för lastsäkring och missade att stänga en läm innan avfärd, vilket resulterade i att en pall gled av lastbilen under transporten.

 Förebyggande

Att alltid säkerställa att lasten är ordentligt säkrad.

Alltid säkerställa att lämmarna är stängda.

Aldrig avvika från säkerhetsrutiner

Inte stressa-om stress vid uppdrag utgör en säkerhetsrisk, ta kontakt med Foria.

 Faktiska konsekvenser

Då hastigheten var väldigt låg inträffade ingen olycka.


Potentiella konsekvenser

Risk för person-och/eller materialskada vid lossning av den lösgjorda lasten.

För att ta del av fler säkerhetsmeddelanden se www.foriaguiden.se

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast februari 8, 2021