Lastbil rullade iväg bakåt ned för backe

Händelse, tillbud

Lastbil stod under arbete i lätt nedförslutning när handbromsen plötsligt släpper och lastbilen rullar iväg bakåt.

 Förebyggande

Säkerställ att lastbilen är säkrad med handbroms/broms/klossar

Faktiska konsekvenser

Då det var svag lutning i backen inträffade ingen olycka. Lastbilen rullade iväg och körde ned några lyktstolpar.

Materiella skador

Stillestånd


Potentiella konsekvenser

Allvarlig olycka om någon person kommit gåendes bakom.

Allvarlig olycka om en bil befunnit sig bakom. 

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast oktober 29, 2020