Lastbil som vält

Händelse, tillbud

Då en lastbil skulle köra förbi/svänga emellan betongsuggor gav vägkanten vika för framdäcket vilket ledde till att lastbilen välte.

Förebyggande (I just detta fall var betongsuggorna illa/riskfyllt placerade, riskobservation har påtalats men ingen åtgärd har ännu vidtagits från väghållaren)

-Inte stressa

-planera körningen

-påtala riskobservationer samt registrera dessa i Tria.

-ej utföra moment där det finns risk för tillbud/olycka.

Faktiska konsekvenser

– mjukdelsskada förare

-omfattande skador på lastbilen

-stillastående


Potentiella konsekvenser

-allvarlig personskada/dödsfall

-längre tids stillastående

-miljöskada om läckage uppstår

För att ta del av fler säkerhetsmeddelanden se www.foriaguiden.se

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Sidan uppdaterades senast augusti 19, 2020