Locket till container blåste av under färd.

Händelse, tillbud
Locket till en 40 kbm container blåste av i stormen under färd.Förare glömmer att säkra locket med spännbanden som sitter på respektive container varpå locket under färd blåser av. Locket på ca 500 kg hamnar i diket längs E4 vägen.
Förebyggande
Säkerställ alltid att alla lock är säkrade, ta ett extra varv runt ekipaget.
Faktiska konsekvenser
Lyckligtvis inga skador då locket hamnade i ett dike, men föraren blev väldigt skärrad
Varumärkespåverkande
Potentiella konsekvenser
Allvarlig trafikolycka med flera inblandade
Materiella skador

Påminnelse om TRIA
Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r
Egen reflektion:Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast maj 12, 2020