Mälarbrons bärighetsklass ändras 19 april 2019

Publicerad 23 april, 2019

Mälarbron fyller snart 50 år. När den byggdes dimensionerades den för bärighetskass 1 (Bk1) – vilket då motsvarade fordon med totalvikt om 50 ton. Idag tillåter klassen Bk1 60 ton, med högsta tillåtna axel/boggi belastning om 12/18ton. Detta innebär stor slitage på Mälarbron – inte minst när Motorvägsbron har varit avstängd.

Det är många som minns midsommarafton 2016 då motorvägsbrons södergående del blev påkörd och bron var tvungen att stängas av i två månader. Vid olyckstillfället och när motorvägsbron var avstängd uppstod omfattande köbildning på E4/E20 söderut. Som en följd av detta ökade mängden tung trafik drastiskt över Mälarbron under denna tid.

Hösten 2016 beställde Södertälje kommun en särskild inspektion av brons lyftmaskineri. Då konstaterades skador som, med största sannolikhet, orsakades av bromsande tunga lastbilar.

Nu när kommunen väljer att begränsa tillåten fordonstrafik över Mälarbron till bärighetsklass 2 (Bk2) kommer bron inte längre trafikeras av de allra tyngsta fordonen och den dynamiska belastningen av bron kommer att minska väsentligt.

I vissa fall har moderna bussar för lokaltrafik ett axeltryck vid drivhjul/motorpaket om 12 ton, vilket motsvarar Bk 1. Nu när brons bärighet sätts ned till Bk 2 kan kommunen ge dispens för denna linjetrafik då passage av enstaka bussar med högre axeltryck inte bedöms ge någon större dynamisk belastning och påverkan av slitaget av bron.