Maskin välte vid lyft

Maskin ute på byggarbetplats välte vid lyft av byggmaterial.

Direkta orsaker

  • Stödbenen ej helt utfällda vilket orsakade ojämn tyngdpunkt.

Bidragande orsaker:

  • Ojämnt fördelad tyngdpunkt last/maskin
  • Moment som man utför regelbundet, “alltid gör” glömmer man ibland bort riskerna med och genomför dem utan att först säkerställa säkerheten.

Konsekvenser/tänkbara konsekvenser:

  • Föraren kunde ha skadat sig allvarligt vilket kunde medfört långvarig sjukskrivning, rehab, stillastående osv.
  • Arbetsstopp på arbetsplatsen
  • Runtomvarande personer kunde ha skadats.
  • Materiella skador kunde ha uppstått vilket kunde medfört höga materiella kostnader samt kostnader för stillastående.

Åtgärder för att förhindra upprepning:

  • Stanna upp, tänk till, riskbedöm momentet och vidta de åtgärder som är nödvändiga innan du utför det.
  • Ta hänsyn till markförhållanden, tyngdpunkter av last.
  • Använd de hjälpmedel som krävs, exempelvis stödben.

Sidan uppdaterades senast februari 15, 2019