Maskinist utsatt för hot/trakasserier

Publicerad 26 november, 2018

Under pågående halkbekämpning blev maskinist och maskin utsatt för försök till skadegörelse samt misshandel då personer runtomkring kastade föremål på både maskinen och på maskinisten.

 

Åtgärder för att förhindra upprepning

  • Riskbedöm arbetsplatsen, finns risk för att en hotfull situation kan uppstå?
  • Omedelbart avbryta arbetet om stökig eller hotfull situation uppstår/ bedöms kan uppstå.
  • Kontakta kommunens beredskap samt vid behov tillkalla polis.