Mobiltelefonförbud inom SSAB´s område

Publicerad 22 januari, 2017

SSAB har den senaste tiden haft ett antal tillbud & riskobservationer skrivna på

entreprenörer som pratar i mobiltelefon under körning av fordon.

Det är under inga omständigheter tillåtet att prata i telefon under körning
inne på SSABs område i Oxelösund, får man samtal under färd ska man stanna till på säker plats och ta samtalet parkerad.

SSAB har hittills nöjt sig med återkoppling och åtgärdsplan från er hur ni arbetar för att
detta inte ska upprepas. Men om vi inte snarast får bukt med dessa olater tvingas vi ta
till skarpare åtgärder. (Indraget bilpass, avstängning från SSABs område etc.)

Med vänlig hälsning

 

Jörgen Runds
SSAB

Chef, Tjänstesamordning/ Transportskolan

D +46 155 255 675 M +46 70 392 4678

jorgen.runds@ssab.com