Nyköpings kommun

Fordon

 • Transporterna ska utföras med fordon som har lägst Euro V-klassad motor. All nyanskaffning av fordon som sker för det här uppdraget ska vara Euro VI-klassad motor.

 • Vid byte av däck på fordon som används för transportuppdraget, ska antioxidanten N’-isopropyl-N’-fenyl-pfenylendiamin(IPPD) (CasNr 101-72-4) i de nya däcken ej överstiga 0,85 viktprocent av slitbanegummit.

 • Fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer.

 • Alkolås
 • Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande:

  Fossila drivmedel:

  Bensin Miljöklass 1: SS 15 54 22

  Diesel Miljöklass 1: SS 15 34 35 och EN590

  Förnybara drivmedel:

  Etanol E85/E75: SS 15 54 80

  ED95 SS 15 54 37

  Biodiesel/RME/FAME: SS EN 14214

  HVO Diesel : Teknisk specifikation CEN-TS 15 940;2012

  DME: CAS nr. 115-10-6

  Fordonsgas: SS 15 54 38 (biogasdelen), DIN 51624 (naturgasdelen)

  El eller vätgas

Sidan uppdaterades senast mars 9, 2018