Pågående utskick av fullmaktsavtal

Publicerad 16 juni, 2022

Just nu skickar vi ut fullmaktsavtal till alla er som har tillstånd att köra farligt avfall.
Dessa signeras digital via länk i mail som kommer till berörda.
Dom som transporterar farligt avfall är enligt lag skyldiga att rapportera detta till Naturvårdsverket.
Foria kommer göra detta, då krävs en fullmakt från varje transportör.