Peab regler rörande alkolhol, droger och spel

 1. Regler för alkohol, droger och spel
   Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad eller inta alkohol eller droger på någon
  av Peabs arbetsplatser. Undantag kan endast göras vid av företaget arrangerade evenemang
  efter arbetstid.
   Spel om pengar är inte tillåtet på arbetstid eller i anslutning till arbetsplatsen.
   Alkoholkonsumtion, droger eller spelande på fritiden får inte påverka säkerheten, effektiviteten
  eller arbetsförmågan på arbetet.
   Vid all representation och företagsaktiviteter såsom konferenser, kurser och julfest ska
  måttlighet med alkohol iakttas och den som svarar för arrangemanget ansvarar för att
  alkoholfria alternativ alltid erbjuds.
   All användning av narkotika och anabola steroider och s.k. ”internetdroger” är helt otillåten.
  Även användning av substanser som kan medföra fara för liv eller hälsa och som används,
  eller kan antas användas, för att uppnå berusning eller annan påverkan är helt otillåten.
  6.1 Regler för läkemedel/medicinskt bruk
  Inom Peab är all icke-medicinsk användning av läkemedel helt otillåten. Medicinskt motiverat bruk av
  narkotikaklassificerade preparat är undantaget regeln så länge förskrivande läkares ordination följs
  strikt. Medarbetare som medicinerar med preparat som kan påverka medvetandet och medföra
  nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration ska alltid rådgöra med läkare om
  behov av tillfällig anpassning av arbetsuppgifterna. Om så är fallet, har medarbetaren en
  upplysningsskyldighet till sin närmaste chef.
  Bruk och hantering av illegal narkotika är straffbart enligt lag och kan utsätta både aktuell
  medarbetare, arbetskamrater och tredje man för allvarliga säkerhetsrisker. Narkotikabruk (avser ej
  medicinskt bruk) kan därmed leda till att anställningen ifrågasättas.
  POLISANMÄLAN
  Innehav av icke tillåtna substanser såsom narkotika och anabola steroider, dock inte sådant för
  medicinskt bruk, strider mot svensk lag och Peab ska därför göra polisanmälan om förbjudna
  substanser påträffas där Peab ansvarar för arbetsmiljön.

Sidan uppdaterades senast september 24, 2021