Peab Slussen

Krav på förare INNAN DE KOMMER TILL ARBETSPLATSEN/BÖRJAR ARBETA:

 • Peabs uppförandekod för leverantörer- ska ha läst och förstått denna
 • Ordnings-och skyddsregler-ska ha läst och förstått dessa.
 • Fyll i blankett om Peabs etikklausul
 • Genomföra Peabs interna säkerhetsutbildning ”Introduktion före arbetets start” (kontakta Arbetsledare/BAS-U på plats)

Krav på förare, alltid, löpande

 • ID06-samt ha diverse utbildningsbevis uppladdade på det. Exempelvis Safe construction mm.
 • Peabs uppförandekod för leverantörer- ska ha läst och förstått denna
 • Ordnings-och skyddsregler-ska ha läst och förstått dessa.
 • Godkänd skyddshjälm med knäppt hakrem ska alltid användas.
 • Varselkläder klass 2 ska alltid bäras på överkroppen.
 • Vid arbete på väg eller i spårmiljö ska alltid klass 3 bäras.
 • Skyddsskor med skyddståhätta och spiktrampskydd ska alltid användas
 • Det är förbjudet att vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen. Alkohol och droger får inte förekomma på arbetsplatsen.

Krav/dokument på fordon INNAN DE KOMMER TILL ARBETSPLATSEN:

 • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som finns i fordonen, skickas till Therese K
 • Miljövarudeklaration för fordon, skickas till Therese K
 • Mottagningskontroll maskin-blankett som ska fyllas i, skickas till Therese eller lämnas in ifylld till platschef på plats.
 • Besiktningsintyg bil/maskin och utrustning, skickas till Therese K

Krav på fordon, alltid, löpande

 • Steg 4 maskiner
 • Euroklass 6 bilar
 • HVO
 • Oljor enligt SS155434(Svensk standard, miljö)
 • Saneringsmaterial och annan nödlägesberedskap ska finnas i fordonen
 • Daglig egenkontroll av fordon-görs på arbetsplatsen
 • Kilometer på bilar och timmar på maskiner ska finnas med i alla orderrader(för emissionsrapport)

Sidan uppdaterades senast november 30, 2022