Personal på arbetsplats nära att bli klämd vid lyft

Publicerad 12 augusti, 2021

Händelse, tillbud(/riskobservation)

Vid lyft av plywoodskivor stod personen som skulle hjälpa till för nära, när föraren närmade sig tog högra gaffeln i den personens knä och hen åkte in mellan gafflarna. Föraren hann lyckligtvis stanna i tid så ingen allvarlig olycka hann inträffa.

 Förebyggande

Samtliga på arbetsplatsen måste alltid hålla god uppsikt och vara uppmärksam på aktiviteter runtomkring samt säkerställa säkerhetsavstånd kring det egna arbetsstället. Döda vinkeln måste alltid tas i beaktande.

 Faktiska konsekvenser

Personen klarade sig med ett ömt knä i några dagar


Potentiella konsekvenser

Allvarlig olycka, med potentiell dödlig utgång då personen kunde ha klämts.

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.