RGS Nordic information om varselkläder

Publicerad 10 oktober, 2019

Riktlinjer som ska följas gällande varselklädsel på
RGS Nordics anläggning.

Här nedan kan ni se vilken klädsel som skall följas:
• Hjälm/visir/glasögon
• Varselkläder upp till klass 2
• Skyddsskor