Säkerhets/kvalitetsmeddelande-Bristfälligt säkrad last.

Händelse

Vi har den senaste tiden fått in ett flertal klagomål ifrån privatpersoner som observerat Forialastbilar som tappar större mängder skräp/plast mm från sina bilar då de kör, förmodligen på grund av trasiga nät/bristfällig täckning av lasten.

Genom detta meddelande vill vi påminna Er om att alltid säkerställa att näten är hela/lasten säkrad, att alltid tänka på trafiksäkerheten, miljön och varumärket Foria.

Det finns alltid olika versioner/anledningar om vad som har skett ute på vägarna, men vi måste alltid ta dessa klagomål på allvar och agera.

Förebyggande

Säkerställa att näten är hela/lasten är säkrad/täckt vid behov..

Faktiska konsekvenser

Missnöje ifrån privatpersoner

Miljöpåverkande

Varumärkespåverkande för Foria

Potentiella konsekvenser

Trafikolycka/tillbud

Varumärkespåverande för Foria

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast oktober 22, 2021