Säkerhetsmeddelande, bristfälligt säkrad last

Händelse, tillbud

Last som låg inne i container lösgjordes på grund av bristfällig lastsäkring. Vid händelsen höll föraren turligt nog låg hastighet, så den flera ton tunga last som lösgjordes orsakade inte någon skada.

 Förebyggande

Att alltid säkerställa att lasten är ordentligt säkrad.

Faktiska konsekvenser

Då hastigheten var väldigt låg inträffade ingen olycka.


Potentiella konsekvenser

Ojämn fördelning av vikt pga lösgjord last kunde ha orsakat att containern välte. Kostsamma reparationer samt stillastående.

Kunde ha orsakat en större olycka med andra trafikanter om containern vält.

Risk för person-och/eller materialskada vid lossning av den lösgjorda lasten.

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast december 6, 2019