Säkerhetsmeddelande; Containerbil välte vid rangering

Publicerad 10 oktober, 2018

Tappad container vi rangering

  • Förare hade bråttom och ställde containern aningen snett i glidern på släpet. Försökte rätta till det och körde framåt, kom för nära diket vilket gör att han välter.

Direkta orsaker:

  • Containern drogs upp snett på släpet

Bidragande orsaker:

  • Stress

Åtgärder för att förhindra upprepning:

  • Följ instruktioner gällande för rangering
  • Stressa inte
  • Om containern drar snett, avbryt genast.