Säkerhetsmeddelande, dikeskörning halt väglag

Publicerad 2 mars, 2020

Händelse

Dikeskörning på grund av halt väglag.

Lastbil skulle svänga ut från mindre till större väg, den större vägen var så pass snöig att isen under inte syntes vilket ledde till att bilen gled i diket.

 Förebyggande

Alltid vara extra försiktig/mer uppmärksam vid väderomslag

 Faktiska konsekvenser

Då hastigheten var väldigt låg inträffade ingen olycka, både förare och bil klarade sig utan skador.

Potentiella konsekvenser

Kunde ha orsakat en större olycka med andra trafikanter.

Risk för person-och/eller materialskada.

Vid skada på lastbil, kostnad för reparation och stillastående

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.