Säkerhetsmeddelande Fall från stege

Vad har hänt?

Person på rullstege föll till marken då en annan person råkat snubbla på ställningen till stegen.

Fall från stege kan orsaka blödning i hjärnan, muskelsmärtor och kan leda till dödsfall.

Direkta och tänkbara orsaker:

  • Inget fallskydd användes
  • Oaktsamhet hos runtomvarande personer?
  • Bristande kommunikation. Visste runtomvarande personer att någon befann sig på stegen?

Åtgärder för att förhindra upprepning:

  • Vid moment som utförs på en höjd över 2meter, använd alltid fallskydd. Detta är du också skyldig att ha enligt lagen.
  • Hålla uppsikt och god kommunikation med runtomvarande personer.
  • Anmäl händelsen i IA-appen eller direkt till Foria som kan informera ut om händelsen och på så vis förhindra att någon annan råkar ut för samma sak.

 

Sidan uppdaterades senast november 21, 2018